"Tilhører Karen Jakobsen, Aalestrup"

Besøgende på Kravlenissernes Side kan ikke undgå at bemærke ovenstående tilføjelse til billedtekster under julekalendere, kravlenisser og diverse varia. Karen er nemlig aldrig smålig, når det gælder udlån og tilladelse til at vise effekter, som ”vore” tegnere i tidens løb har begået. Og i betragtning af, at hun egentlig kun (!) er påklædningsdukkesamler, er det imponerende, hvad hun ellers har i sin samling.

Kravlenisser og julekalendere, som nævnt. Richs og Danmarks Album. Glansbilleder. Indbydelseskort. Eventyrbøger. Gammelt legetøj og gamle spil. Julebøger og –hæfter. Nisseremser. Gamle skolebøger. Telekort. Postkort. Barndommens servietter. Udklippede sangtekser fra gamle TEMPO-blade. Æsker og nips. (Se de farverige snapshots i galleriet nedenfor til  højre)

Alle effekter, der vises i denne artikel, tilhører naturligvis også Karen.

KORT OM KAREN

Født 1942 i Grønnerup,
2 km uden for Strandby


Opvokset på et husmands-sted med mor, far
og storebroderen Leon


Gik i Strandby Skole hveranden dag

Drømte om at komme i boghandlerlære

Har bl.a. arbejdet 22 år på Farsø Sygehus og siden i bofællesskaberne i Aalestrup, indtil efterlønnen blev en realitet i 2004.

JULEMINDER

I Karens barndomshjem var der også kravlenisser, som behørigt blev klippet ud og hængt op. Hun husker ikke, hvem der havde tegnet dem. 

Et år fik hun en jule-kalender, som hun stadig mindes med glæde. Den skulle samles og bestod bl.a. af en lille bil, som kun-ne passere en stor papbro. I mange år blev kalenderen pænt rettet ud og pakket ned og gemt væk til næste sæson. Kalenderen forsvandt desværre og et lignende eksemplar er aldrig siden set.

Nedenfor en kalender af Evalisa Agathon

Lidt om Marie


Hun var og er en favorit

De populære påklædningsduk-ker blev udgivet i perioden 1940-1964. I løbet af disse 24 år blev de tegnet af henholdsvis Dorte Kortzau, Ellis Hansen-Møller og Gerda Vinding (som har tegnet det viste ark). 

Arkene kunne hentes gratis hos købmanden og kjolerne fik man med kikserullerne. Der kom i alt 245 kjoler til Store Marie, 175 til Lille Marie og 50 til Sorte Marie. Karen mangler kun 29 i sin sam-ling.

Marie-emblemet

Karen fik indsendt 10 kuponer og blev dermed medlem af Store Marie Klubben. I den forbindelse fik hun tilsendt dette fine em-blem. Det blev sat på tøjet (i Ka-rens tilfælde på skulderen af en jakke), så man på en fiks facon kunne fortælle andre (piger), at man "samlede på Marie".

Sjælden reklamebil

I julen 1956 lancerede Store Ma-rie Klubben en rebuskonkurren-ce, hvor den heldige kunne vin-de en TEKNO reklamebil eller et pynteforklæde! Karen har ikke vundet bilen, men været heldig mange år senere at finde den på et træf i Esbjerg. Den skulle væ-re ret sjælden. 

LIDT OM LEJF

Født i 1939 i Haubro,
cirka 6 km vest for Aars


Opvokset på et husmands-sted med mor, far,
6 søstre og 2 brødre


Selvom der var traktor hjemme, foretrak Lejf af pløje og arbejde med heste

Har bl.a. arbejdet indenfor landbruget, som post-bud, på maskinstation, hos en tømrer, på fryse-fabrikken Derby og hos Novejfa, inden han som 63-årig gik på efterløn.

UNG KÆRLIGHED

Karen og Lejf traf hinanden på Hornbækgård, hvor de begge tjente en overgang.

I 1958 skulle Karen sam-men med nogle ven-ner overvære en koncert med Liselotte Malkowsky i Aars. Hun skrev frejdigt til sin tidligere arbejds-kammerat Lejf (nu rekrut 372006/Jakobsen i Nr. Uttrup), om han ikke kunne holde hende med selskab. Det kunne han. 

I 1959 blev de gift i en alder af henholdvis 17 og 19.

De er blevet forældre til 3, bedsteforældre til 5 og oldeforældre til snart 4. 

ANDRE INTERESSER

Karen lærte at spille orgel hos førskolelæreren i Strandby. Glæden ved musik tog hun med sig i voksenlivet, hvor hun gik over til harmonika. 

Gennem 22 år spillede hun med i Vesthimmerlands 
Harmonikaorkester. I dag kan hun og Lejf så godt som fejre 25 års jubilæum som harmonikaspillere i Hvam Spillemænd. 

Gennem de seneste snart 10 år har Karen fungeret som frivillig hjælper gennem foreninger som Ældre-hjælper-ældre og Ældresagen. Det er især tekstbehandling, det handler om. 

Kilde til nogle af informationerne om Marie-dukkerne:
Historien om en kiks og dens påklædningsdukker
af Kirsten Nygaard Andersen
&  Lise Rasmussen

Bortset fra de sort-hvide privatbilleder er alle fotografier i artiklen taget af Finn Dalsgaard Nielsen, Kravlenissernes Side. De må ikke kopieres eller gengives uden tilladelse.

Yndlingstegneren

Som barn led Karen af astma og det betød ofte flere dage hjemme i sengen. Så måtte faderen cykle turen fra Grønnerup til Strandby efter den nødvendige medicin. Og en dag havde han mere end dét med sig hjem, nemlig et påklædningsdukkeark, tegnet af Ulla Pihl. (Se nogle af Ulla Pihls dukker i galleriet nedenfor)

Hun er stadigvæk Karens yndlingstegner, når det drejer sig om på-klædningsdukker, men det var ikke på det tidspunkt, at beslutningen om at samle blev truffet. Dengang handlede det i påklædningsdukke-universet mest om at klippe de gratis Marie-dukker ud sammen med Doris og Magna, veninderne fra nabogården. Faktisk har Karen ingen af sin barndoms påklædningsdukker i behold.

Sådan startede det hele

Rygtet vil vide, at det var Lejf´s skyld, at Karen blev påklædningsduk-kesamler. Det kommer vi tilbage til. Ifølge Karen selv startede det med et besøg hos broderen og svigerinden i Viborg tilbage i starten af 1992. Svigerinden fremviste ved den lejlighed nogle af de navn-kundige Marie-dukker: Store Marie, Lille Marie og Sorte Marie. Det fik Karen til at udtale det skæbnesvangre mantra: "Hvis jeg skal begynde at samle på noget, inden jeg bliver 50, så bliver det påklædnings-dukker"

I sin egenskab af tillidsrepræsentant for KAD på Farsø Sygehus skulle Karen ikke længe efter til årsmøde i København. Hun tog Lejf med for mellem møderækkerne at vise ham arbejderlejlighederne på Arbejder-museet. Lejf havde i ventetiden imidlertid spottet noget andet, som kom til at betyde, at de aldrig nåede det museumsbesøg. På et loppe-marked på Israels Plads stod en mand med en skotøjsæske fyldt med blandt andet Marie-dukker. Lejf hev Karen med til stadepladsen og for 50 kroner fik hun fingre i lidt af en skattekiste, som dermed lagde grunden til samlingen, der i år kan fejre 25 års jubilæum.

Påklædningsdukkerne

15 hyldemeter. 40 styk bugnende A3-mapper. En halv snes kufferter og dertil kommodeskuffer og diverse arkivkasser. Dette imponerende syn møder én, når man får lov at træde ind i det allerhelligste i parcel-huset i Aalestrup: værelset, hvor Karen har sin samling.

Som det fremgår af det allerede skrevne, ligger hendes store interes-se hos påklædningsdukkerne, som fylder mest.

"Alt det andet samler jeg egentlig slet ikke på", siger Karen. "Det er bare ligesom fulgt med".

Dukkerne er opdelt efter danske og udenlandske tegnere, som der vel er mindst 50 af. Eller genre som for eksempel kongelige og skue-spillere. Eller oprindelse fra blandt andet ugeblade og havregryns-pakker.

Hun anslår selv, at hun har omkring 5000 forskellige påklædnings-dukker. Og så har hun vel at mærke skippet alt, som er udgivet fra 1965 og frem.

Alt det andet

Undet "alt det andet" rangerer for eksempel kravlenisserne.

"Dem begyndte jeg at samle på for ca. 15 år siden", fortæller Karen videre. "Jeg deltog i et privat træf omkring juletid, hvor det kom op, at tegneren Ploufmann også havde tegnet kravlenisser. Det er der for øvrigt mange PD-tegnere, der har gjort".

Siden kom interessen for julekalendere, som næst efter påklædnings-dukkerne er det Karen holder mest af at samle på.

Jagten

Samlingen af påklædningsdukker rummer som nævnt omkring 5.000. Læg dertil, at hver påklædningsdukke har mellem 5 og 20 styk tilbe-hør.

Der er ikke noget at sige til, at Karen må føre kartotek over alle de løs-dele, som ikke kan knyttes til en bestemt påklædningsdukke. Endnu!

Påklædningsdukkerne er jo (ligesom kravlenisserne) gennem årene blevet klippet ud. Det var meningen med dem. For samlere er det imidlertid helt afgørende vigtigt at kunne få fat i de oprindelige helark. Først da kan man forvisse sig om, hvad der hører sammen og hvor-dan det hænger sammen og dermed bringe orden i kaos. Jagten efter at finde det afgørende bevis rummer vel selve kernen i glæden og ud-fordringen ved at samle.

Her er Karens veninde, Maja Møller fra Sebbersund, en god hjælp.

"Hun er uvurderlig, når jeg ikke selv kan skelne mellem tegnere og til-behør", siger Karen med et smil. "Hun hiver mine PD--mapper frem, piller ud, sorterer og kan med det samme se, hvor hver enkelt lille del hører hjemme, hvad enten det er en håndtaske eller et par støvler".

Karen har en lille håndfuld USB-stiks med fotos af henholdsvis på-klædningsdukker, kravlenisser og julekalendere, som hun sammen med sin bærbare PC medbringer, når hun deltager i messer og træf. Så kan hun - når hun finder noget spændende - straks afgøre, om det er noget, hun mangler eller allerede har. Ellers foregår megen søgen og dermed forbunden handel i dag naturligt nok via nettet.

Påklædningsdukkerne i kravlenissernes verden

Det fremgår af vores fortælling om Karen og hendes samling, at hun er en endog meget stor samler af påklædningsdukker. Så stor, at det har været umuligt at illustrere det bare tilnærmelsesvist i artiklen.

Det vil vi gerne råde bod på.

Gennem årene har påklædningsdukkesamlere fundet ud af og accepteret, at "deres" tegnerne også har fremstillet kravlenisser. Og som i Karens tilfælde har mange udvidet deres søgen og samling til også at omfatte denne figur. Vi har aldrig tidligere vist eksempler på  "vore" tegneres påkædningsdukker, simpelthen fordi vi ikke har haft noget at vise.

Takket være Karens velvillige udlån af materiale kan vi som det første vise nogle af hendes Ploufmann-påklædningsdukker. 

Link til Ploufmann-siden


Link til Ploufmanns påklædningsdukker

I en rum tid fremover kan vi løbende præsentere jer for påklædnings-dukker fra i al fald 15 kravlenissetegnere. Alle med underteksten: "Til-hører Karen Jakobsen, Aalestrup"

Februar 2017