Ib Grarup Withen (1916 - 1979)

Ib Grarup Withen er født i Vejle, hvor han også indledte sin skolegang.Familien flyttede til København, hvor Ib blev student fra Vestre Borgerdyds Gymnasium. Dermed kom han i selskab med notabiliteter som bl.a. Poul Reumert, Ingvald Lieberkind og Klaus Rifbjerg, der også er dimittender derfra.

Hans tegnetalent - som allerede var tydeligt i barndommen - førte ham videre til en 4-årig uddannelse på Kunsthåndværkerskolen i Bredgade. Som udlært fik han ansættelse på et reklamebureau i Sverige, men vendte midt i 40´erne hjem til Danmark.

Sideløbende med et job som dekoratør hos Fona blev han freelance-tegner. For Carl Stenders Kunst-forlag tegnede han en del postkort. For Forlaget Lithos blev det til påklædningsdukker, klippeark og malebøger. For Arthur Jensens Kunstforlag m.fl. illustrerede han børnebøger.

I slutningen af 40´erne blev han illustrator på dagbladet Politiken, nærmere bestemt Politikens Forlag, der var blevet grundlagt i 1946.

Ib Withen startede med at tegne til årbogen 'Hvem Hvad Hvor', hvor han blev ophavsmand til og kendt for sine indbydende illustrationer til de ellers lidt kedelige statistiske oversigter.

Han var også idémanden bag bogtitlen 'Turen går til...', som er ét af Politikens Forlags store flagskibe.

Efter krigen lå blev det igen muligt for folk at udleve udlængslen, og i 1952 udkom 'Turen går til Østrig'. Skrevet af Paul Ewelöf og illustreret af Ib Withen, som - hver gang et nyt rejsemål blev aktuelt - rejste til og rundt i området for at researche og notere ned. For Ib Withens vedkommende blev det til ikke mindre end 46 rejsemål.

Ib Withen var gift med Inge, som døde i 2013.

Hvem Hvad Hvor

Årbogen blev udgivet i perioden 1933 til 2012. Den første udgave (Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog 1934) var på gaden den den 21. december 1933.

Gennem alle 80 årgange var udgivelsen et år forud for udgivel-sesåret. Det skyldtes, at den første udgave havde afsnittet 'Sket i året' udformet som en kalender med mærkedage over det kom-mende år (1934) på venstresiden, mens højresiden indeholdt en oversigt over, hvad man talte om i den tilsvarende periode i 1933.

Turen går til

Den seneste udgave af 'Turen går til Østrig' udkom 9. februar 2018 og er den 27. i rækken siden 1952.

I alt har Politikens Forlag i skrivende stund rejsebøger til mindst 102 destinationer at byde på.

Turen går også rundt i Danmark

Sammen med sin jævnaldrende kollega på Politiken, Lorentz Albeck-Larsen, stod Ib Withen for illustrationerne i udgivelser som:

  • Turen omkring danske åer (1958)
  • Kør en omvej - 35 ture i Danmark (1964)
  • Ture gennem Danmark (1968)

En streg i regningen

Som regel kender man en tegner på hans eller hendes streg. Men det kan slå fejl. I al fald er Ib Withens kravlenisser i flere sammenhænge blevet krediteret Jørgen Clevin. Han skal have al den cadeaux, han fortjener, men disse nisser er nu engang altså Ib Withens. Se et enkelt eksemplar til højre og tjek ellers hele galleriet.

Postkort

Tag et kig på Ib Withens postkort på Per Sørensens side om Danske Postkortkunstnere. Tak til Per for lån af profilfotografiet.

En spillefugl?

Det ved vi ikke noget om, men Ib Withen har i al fald tegnet forskellige brætspil og illustreret bøger for Poli-tikens Forlag som 'Kabale-djævlen' (1954) og 'Spille-fuglen' (1952).

Det´ for børn

Ib Withen har bl.a. illustre-ret børnebogen 'Sprøjterne kommer' (1958) med tekst af J. Stig Hansen. Man kan tænke, at det samarbejde bunder i et interessefælles-skab omkring dét at rejse og opleve. Samme J. Stig Hansen har i al fald også udgivet bogen 'Vandreture, en vejledning for vandrere. Med ture og rejseforslag'.

April 2018