Varia

Leo Fredsbjerg skriver i forordet til "Den store Gavebog for Piger og Drenge" bl.a.: "Hvis nogen vilde spørge mig, om jeg var et lykkeligt Menneske, vilde jeg uden tøven svare Ja! Og skulde alt i denne Verden gaa mig imod og Vanskelighederne taarne sig op omkring mig, saa tror jeg alligevel, jeg vilde paastaa, at jeg var lykkelig - naar blot jeg maatte beholde een Ting: Mit daglige Fritidsarbejde blandt en lille flok af Danmarks raske Drenge!"  Her henviser han til sit mere end 50 år lange medlemsskab af FDF.

I galleriet gives et eksempel på én af de 100 gaveidéer, som bogen rummer, nemlig hvorledes man fremstiller et "cigarbæger af marmor-eret glas". Denne gave er tiltænkt bedstefar!

Sanghæftet "Rumlesang, Rumlesang" indeholder 16 illustrerede sange.

Forside til Tage Hølunds bog "Falkene". Det er nok ikke helt tilfældigt, at Leo Fredsbjerg har fået illustrationsopgaven, henset til hans enga-gement i spejderarbejdet.

Fire billeder fra et 12-siders stort hæfte for børn. Leo Fredsbjerg har på forrygende vis illustreret en mængde kendte (og måske mindre kendte) ordprog. Hæftet er fra 1950'erne.

Flot bog med Leo Fredsbjergs charmerende tegninger. Tegneren har her valgt at illustrere Peter Fabers kendte julesang "Højt fra træets grønne top".