Karinska

I samlerkredse har de viste kravlenisser gennem en del år været tilskrevet Karinska.

Hvem der gemmer sig bag signaturen, ved jeg for det første ikke. For det andet er arkene med Karinska-nisserne ikke signerede, så jeg ved heller ikke, hvori koblingen mellem kravlenisser og Karinska er opstået.


Kirsten Nygaard Andersen (medforfatter til bogen om Store og Lille Marie) har sendt mig nogle reklame-tegninger fra diverse ugeblade og aviser. De er alle klart og tydeligt signeret "Karinska", så jo - tegner-en Karinska findes.

Bedømt på stil og motiver er det mit kvalificerede bud, at vi har med en kvinde at gøre. Men vi mangler desværre det mindste bevis for, at  kravlenisserne skulle være tegnet af denne reklametegner. Håber, at der dukker noget op, som kan af- eller bekræfte påstanden.


Indtil da, nyd kravlenisserne - som iøvrigt er ret "ukvindelige", når man sammenligner med andre kvinde-lige tegneres nisser fra f.eks. 50´erne. Bortset måske lige fra Prinsesse Razibors grove nissekarakterer.