Kravlenisser

Ni nisser som udgør et komplet ark.

Tegnestilen tyder på, at nisserne er fra 1950'erne, men de kan sikkert ligeså godt være fra starten af 1960'erne.

Arkets titel er "Julens Kravle- og Hængenisser".

Otte nisser fra samme ark, som også hedder "Julens Kravle- og Hæn-genisser". Som det ses, er arket tegnet i samme stil som det fore-gående. Der mangler to nisser fra arket.

Kravlenisserne findes trykt i to størrelser, med en højdeforskel på 3-4 cm.