Kravlenisser

Elleve meget tidlige kravlenisser, tegnet i samme stil.

Størrelsen på nisserne varierer meget. De tre sidste er ca. 23 cm brede. Den mindste er kun 10 cm bred.
Der må  være tale om nisser fra mindst to ark, idet de simpelthen ikke får plads på ét.

Jeg regner med, at de er fra starten af 1950'erne.

Fire nisser, som jeg formoder er fra samme ark. Igen et tidligt produkt.

Tolv nisser som formodentlig er fra samme ark.

Stilen minder lidt om eksemplerne ovenfor, dog er der en tydelig for-skel. Jeg vil tro, at dette ark er tegnet senere end ovenstående, men vi er stadig i 1950'erne.

Syv nisser som jeg regner med er fra samme ark. Tegnet i samme stil som i galleriet ovenfor.

Tre niser fra samme ark, samt selve arket.

Tre nisser fra samme ark, tegnet i samme stil som ovenfor.

Tre nisser fra samme ark med titlen "Kravlenisser". Det må være fra cirka 1960.

Det første foto viser et Pobra genoptryk af arket.

Det er, som om Iben Clante hér har fundet den tegnestil, vi kender hende så godt for.

Et ark, som i tegnestil ligner det ovensstående. Også dette ark bærer titlen "Kravlenisser".

Tre nisser fra samme ark, der stilmæssigt ligner de to foregående og sikkert er fra samme periode.

Tre nisser fra samme ark, som er et af de mest udbredte kravlenisse-ark overhovedet. En klassiker fra begyndelsen af 60´erne.

Arket er bl.a. også trykt som reklame for Egnsbank Nord. Jeg viser et enkelt eksempel

Tre nisser fra samme ark.

Arket er ligesom det foregående en klassiker og meget udbredt. Begge ark er iøvrigt genoptrykt mindst én gang. 

Og jo, han skal vende den vej, selvom man ofte ser ham med hovedet opad!

Tre nisser fra samme ark.

Det er tydeligt, at tegnestilen her er noget anderledes end ved de ovenfor viste nisser.

Jeg vil tro at de er fra sidst i tresserne eller måske endda fra 1970'erne.

 

Tre nisser fra samme ark. Tegnet i samme stil som de foregående tre eksempler i galleriet ovenfor.

Tre nisser fra samme ark og i samme stil som de to foregående - dog er disse nisser en del mindre.

To nisser fra samme ark fra 1960'erne.

Disse kravlenisser viser igen et stilskifte hos Iben Clante. Nu er der nærmest tale om "klude-klip-nisser".

Jeg har tidligere troet at "klude-klip-nisserne" var fra 1970'erne, men Dyveke Sijm (Kravlenisseforlaget) har oplyst mig om at de alle fra 1960'erne. Det gælder altså dette galleri samt de tre nedenfor.

En nisse i samme stil som ovenfor, men på et separat ark. 

To nisser fra samme "klude-klip-ark".

To større motiver med "klude-klip-nisser", ca. 18 cm høje. Det kunne se ud, som om de er udstansede.