Kravlenisser

Fire nisser samt hele arket, som stammer fra 1950'erne.

Titlen på arket er "Myldrenisser no. 1"

På arket står skrevet: "Hele nissefamilien er samlet, hvis De også sikrer Dem ark nr. 2"

Tre nisser fra samme ark med titlen "Myldrenisser - ark nr. 2". - altså arket som der reffereres til i galleriet ovenfor.