Kravlenisser

Nedenfor ses alle de kravlenisser, som Paul Britz har tegnet. Det drejer sig om tre ark, som alle er tegnet i 1973 og trykt hos Brødrene Schur i Århus for Dansk Papirforsyning.

Det første kravlenisseark er tegnet i den gode gamle stil, hvor nisser er nisser og ikke små børn i nissetøj.

Et kravlenisseark, hvor det kunne se ud som om "De Olympiske Nissevinterlege" er i fuld gang. Der bliver stået på ski og skøjter og der kælkes, kastes med snebolde og vinterbades. 

Dette ark følger den gode gamle kravlenissetradition, hvor bl.a. grise, gæs, mus og katte har en vigtig rolle at spille.