Kravlenisser

Karens bidrag til kravlenissernes verden er dette ark, som er tegnet i 1989 skiltefirmaet Vork og Partners.