Kravlenisser

Ib Withens kravlenisser har i flere år været tilskrevet Jørgen Clevin, men her ses arket, som er signeret Withen. Hermed har vi beviset for, at det faktisk er Withens nisser. Vi skylder Mona Gross megen tak for informationen, efter hun i efteråret 2017 fik lejlighed til at fotografere et ark og sendte os billedet.

Det viste ark tilhører imidlertid Karen Jakobsen, Aalestrup.