Kravlenisser

Ni nisser fra samme ark med blå baggrund fra 1950´erne. Der mang-ler en enkelt for at arket er komplet. Det blev genoptrykt i 2002, men de viste eksempler er originale.

Nisserne er fra arket med gul baggrund og også fra 50´erne. Arket er genoptrykt i 2002, men de viste eksempler er originale, dog er selve arket det genoptrykte.

Et ark med engle samt en detalje fra arket. Udgivet af I. Chr. Olsens Forlag fra en serie ark kaldet Globus-serien.

To nisser fra samme ark.