Kravlenisser

Ni nisser fra samme ark med blå baggrund fra 1950´erne. Der mang-ler en enkelt for at arket er komplet. Det blev genoptrykt i 2002, men de viste eksempler er originale.

Nisserne er fra arket med gul baggrund og også fra 50´erne. Arket er genoptrykt i 2002, men de viste eksempler er originale.

Et ark med engle samt en detalje fra arket. Udgivet af I. Chr. Olsens Forlag fra en serie ark kaldet Globus-serien.

To nisser fra samme ark.