Paul Britz (1931 - 2015)

Vi besøgte Jytte og Paul  Britz i Slagelse en lørdag i begyndelsen af februar 2013. De tog imod os med stor imødekommenhed og vi havde en dejlig lang eftermiddag i deres selskab.

Efterfølgende holdt vi sporadisk kontakt, indtil Paul døde den 5. april 2015.

Nedenstående artikel er skrevet umiddelbart efter vort møde i 2013.


Paul Britz har tegnet tre ark kravlenisser. De er alle udgivet i 1973 og trykt  hos Brødrene Schur i Århus for Dansk Papirforsyning.

Han har helt sin egen streg, men peger gerne på sin inspirationskilde, Frederik Bramming. Vi er glade for at kunne fortælle lidt om menne-sket bag signaturen Britz.

Paul Britz er rundet af slægter, som på både mødrene og fædrene side har rødder i den sjællandske muld. Faderen, Niels Peter Alfred Nielsen, gik imidlertid handelsvejen. Han mødte moderen, Andrea Kristine Larsen, i en købmandsgård i Slagelse og de drev i de første år af deres ægteskab selv butik i St. Fuglede.

De blev forældre til i alt tre sønner, hvoraf den mellemste døde under den spanske syge. Da Paul den 18. maj 1931 kom til som den yngste, boede familien på Sdr. Stationsvej i Slagelse. Bortset fra en afstikker til hovedstaden på en halv snes år, har han boet i Slagelse hele sit liv.

Da Paul blev født, var faderen lagerforvalter. Han blev senere vinkyper hos J.P. Axelsens vinhandel på Slotsgade 1. Familien flyttede ind i nr. 5, så faderen kunne være tættere på sin arbejdsplads.

Der var ingen kunstneriske tilbøjeligheder i familien og bortset fra lidt tegning op gennem drengeårene, var der intet, der trak Paul i den retning som ung. Det gjorde derimod de håndværksmæssige udfor-dringer i dekorationsafdelingen i Kontantforretningen A/S Slagelse. 

Efter at have afsluttet realskolen i 1947 blev han elev i virksomheden. Halvdelen af tiden blev tilbragt i dekorationen, halvdelen i manufakturen. Som udlært i 1951 kunne han kalde sig ”handelsbetjent i blandet manufaktur”. Det kom da også til at stå i hans soldaterpapirer, da han i perioden 1951-1953 aftjente sin værnepligt som sergent ved Telegraftropperne i Høvelte. Det vil sige - han kom nu af forskellige årsager til at ligge hos garderhusarerne i Næstved. 

Britz

Paul er døbt og hed Britz Nielsen indtil 1962, hvor en ny navnelov gjorde det let(tere) at skippe Nielsen. Britz stammer angiveligt fra en farbror, men hvordan det oprindeligt er kommet ind i familien er uvist. Britz er også en bydel i Berlin og rundt regnet et par håndfulde mænd rundt omkring i verden bærer navnet Paul Britz. 

Handelsbetjent

En handelsbetjent er en ansat, der betjener kunderne i en forretning, købmandsgård eller lignende. D.v.s. en ekspedient.
(Ifølge wiki.dis-danmark.dk)

J.P. Axelsen

Firmaet Vinkjælderen blev grundlagt i 1901 af J.P Axelsen & Löve. I 1934 blev det et A/S og beskæftigede i sin storhedstid 17 personer. I 1990/91 blev firmaet overtaget af Troels-Smiths vinhandel.
(Ifølge www.antikbrevkassen.dk)

Undervisning & undervisere

Kunstmaler Gerner Kajberg (1949-1951)
Kunsthåndværkerskolen (afgang 1960)
Kunstmaler Erik Højer (1964-1965)

Udførte opgaver på Kunsthåndværkerskolen

Eksamensopgaven

Eksamensopgaven på Kunsthåndværkerskolen lød på at udarbejde en salgsbrochure for TIVOLI - vi viser her et lille uddrag af resultatet.

Adræt ved nettet

Paul blev meldt ind i Slagelse Tennisklub i 1947 og er simpelthen den, som i 2013 havde været medlem af klubben i længst tid. Han tegnede motivet til et festskrift i forbindelse med klubbens 70 års jubilæum (se i galleriet).  Han har endvidere skabt klubbens logo, som det ud i dag.

Da vi besøgte Paul og Jytte i starten af 2013 spillede han stadig bad-minton hver lørdag, som han havde gjort det gennem de sidste 30 år.

Fiskebrønden på Fisketorvet

Det var faktisk på grund af en avisomtale, at vi fandt frem til Paul Britz. Ifølge artiklen havde flere gode kræfter været i spil for at få retableret skulpturen og Paul havde stået for modellering af fisken, som sprudler med drikkevand, når den bliver trukket i finnerne. Se nedenfor i galleriet visartikel samt modeller fra Pauls atelier.

Ægteparrets hjem bærer i høj grad præg af Pauls evner som både kunstner og håndværker. Han har med egne hænder sat deres ejendom i stand, hvilket blandt andet fine paneler, franske glasdøre, en drøm af et køkken med den skønneste træaltan udenfor fortæller om. På samtlige vægge hænger malerier og akvareller, som han har malet gennem årene.

Og i en vindueskarm sidder "Adam og venter på Eva" - uden at ænse den frodige kvinde så nærved.

CV´et umiddelbart efter soldatertiden så således ud:

1953-1954
Dekoratørekspedient ved Magasin Nord-Vest, København

1954-1955
Dekoratør ved Rørkærs Magasiner, København

1955-1957
Dekoratør – siden tegnestuechef – hos Crome & Goldschmidt´s Stormagasin i København

Nedenfor et typisk 50´er-vindue ala Paul Britz

Sidstnævnte ansættelse hos C&G kom på flere måder til at bestemme retning for Pauls fremtid.

Først og fremmest traf han Jytte! Hun var ansat i virksomhedens pige-afdeling - og det var efter ”en aften på Tivoli”, at de blev mere end blot kolleger. De giftede sig i 1956 og blev senere forældre til to sønner, som tilsammen har beriget dem med fire børnebørn.

For det andet fik en overordnet for alvor øjnene op for Pauls kreative evner, hvilket i første omgang sendte ham et par etager op i virksom-heden til en stilling som tegnestuechef. Og herfra blev han opfordret til at tage det store spring videre til en institution, han ikke anede eksi-stensen af. Han søgte og blev optaget som elev på Kunsthåndværk-erskolen.

 - Jeg var på det tidspunkt 26 år og må åbenbart have været ”gammel” i forhold til mine medstuderende, fortæller Paul Britz, i al fald rejste de sig alle sammen op, da jeg første gang entrerede klasselokalet. De troede, at jeg var læreren!

Senerehen i studietiden blev han kaldt for ”knappenåls-tømreren” med henvisning til hans baggrund som dekoratør.

Det unge par klarede sig økonomisk gennem de tre års studier ved hjælp af Jyttes indkomst fra Crome & Goldschmidt og Pauls undervis-ningstimer på Bergenholz Dekorationsfagskole. I 1969 var han færdig-uddannet.

Efter 3 år som freelance-tegner for forskellige reklamebureauer i Kø-benhavn, vender Paul Britz i 1963 med sin lille familie tilbage til føde-byen Slagelse.

Indtil 1972 fungerer han som tegnestuechef på Sjællands Tidende. At dømme efter den dokumentation, som Paul ligger inde med i form af fotos, artikler og eksempler på reklamer, brochurer og anden PR-materiale, har det været et forløb med kreativiteten på full speed.

Se et lille blandet udvalg i galleriet nedenfor. De sidste fotos er skitser.

Fotografierne i næste galleri fortæller sin egen historie.

Sidst i 60´erne opstod planerne om at opføre et stort centerbyggeri, Vestsjællands Centret, midt i Slagelse. Det fik de allerede etablere-de handelsdrivende omkring Torvet i midtbyen til at frygte og forudse både kundeflugt og butiksdød.

Under sloganet: "Tampen brænder i knudepunktet", opfandt Paul Britz en lysestage, der blev placeret rundt omkring i forretningsvinduerne i  det afgrænsede og berørte område ("knudepunktet").

Historien ramte den udenlandske presse, som det fremgår af teksten på det sidste foto. Foto nr. 1 viser Paul Britz med lysestagen og Hen-ning Lørup, én af de mange elever, som han gennem årene havde under sine vinger.

I 1972 skifter Paul retning og bliver selvstændig. Gennem de næste 24 år driver han reklamebureauet Britz Reklame fra Løvegade 30 i Slagelse. Leveringsdygtig i reklame, udstillinger og serigrafi.

I galleriet til venstre nogle vidnesbyrd fra firmaadressen. Blandt andet Jytte og Pauls glögg-kort, som efterhånden blev næsten legendarisk blandt kunder og samarbejdspartnere!

Nedenfor findes en række snapshots fra de i den grad arbejdsomme år med Britz Reklame. På det første ses Jytte Britz. Og
"uden hende var det slet ikke gået", understreger Paul.

På et tidspunkt havde virksomheden 5 storcentre (Glostrup Centret, Ballerup Centret, Hundige Centret, Hørsholm Centret og Vestsjæl-lands Centret) at skulle julepynte. På én gang. Så måtte familie og børn og børns venner træde til.

- Det gav ingen problemer, husker Paul. Drengene og deres venner ville langt hellere arbejde én hektisk weekend for os end gå med aviser hele ugen!

I 1996 indføres der stopforbud i Løvegade  og ægteparret flytter virk-somheden hjem på privatadressen.  Det fungerer imidlertid ikke rigtigt og de beslutter sig for at lukke firmaet. Alderen og mange års kræ-vende arbejde retfærdiggør i den grad, at de gearer ned.

Men Paul kan alligevel ikke helt nære sig. Som 65-årig giver han sig i kast med en karriere, der skal fylde hans hverdag de næste 10 år. Han bliver servicechef og grafisk rådgiver for Vestsjællands Misbrugs-centre i Slagelse, Ringsted, Holbæk, Korsør og Kalundborg. Han sen-der sådan set kun sin af anmodning om afsked afsted i 2006, fordi Misbrugscentrene nedlægges.

Og som 75-årig er det vel okay, at man skruer ned for tempoet, trækker sig tilbage og smækker benene op på marokkopuden? Det vil Paul Britz sikkert ikke indvende noget imod – bare han kan blive fri!

Kort efter firmalukningen i 1996 flyttede han og hustruen til et ældre byhus i tre etager. Det var i den grad misligholdt, men med Pauls kræfter og kunnen samt parrets sans for fine detaljer, har de fået deres domicil omdannet til en spændende bolig, hvor privaten og atelieret hænger sammen som en enhed.

Vi fik lov at tage et foto af Paul i hans atelier øverst oppe.

Her hænger (blandt meget andet) hans selvportræt fra omkring 1948.

Paul Britz er stadig leveringsdygtig i tegning, grafik, akvarel, maleri og skulptur. Herunder ses Paul ved staffeliet samt et par igangværende bestillingsarbejder. Dels "Jakobs kamp med Gud" og Pauls egen med et motiv fra Slagelse!

Som skrevet i indledningen besøgte vi Jytte og Paul  Britz i Slagelse en lørdag i begyndelsen af februar 2013. De tog imod os med stor imødekommenhed og vi havde en dejlig lang eftermiddag i deres selskab. Det skal nævnes, at det omfattede en dejlig frokost og en skøn lagkage (bemærk pynten), som blev serveret til kaffen, inden vi satte kursen mod hjem og Jylland.