Påklædningsdukker

Her i galleriet finder du et udvalg af Ploufmanns påklædningsdukker. De tilhører alle Karen Jacobsen, Aalestrup.

Som det fremgår, er der en sirlig orden i det store A3-album, som in-deholder Karens samling af Ploufmann-dukker. Vi har ikke fotografe-ret alt i mappen, men viser dog et stort udvalg.

Galleri 2

Galleri 3