Jørgen Ploufmann Olsen (1925 - 2001)

Under signaturen (E.J.) Ploufmann har vi oprindeligt kort kunnet fortælle, at det refererede til ægteparret Ely og Jørgen Ploufmann. At det ellers desværre var småt med informationer om dette dygtige par. Og at de især huskes af mange for deres talrige og flotte påklæd-ningsdukker.

Takket være Ralf Ploufmann Olsen (født 1960) er vi blevet en anelse klogere. Det er også Ralf, der gavmildt har forsynet os med portrættet til venstre (anno 1959) samt et foto af ét af faderens malerier.

Han fortæller om sin far, at han mødte Ely i 1950´erne, mens han var soldat i Næstved. De blev gift og boede dér, indtil de blev skilt i 1958.

De arbejdede sammen om påklædningsdukkerne, men julekalenderne og kravlenisserne var Jørgen Ploufmanns.


Det var fra bunden hans idéer, tegninger og specielle airbrush-teknik, der gav dem deres særpræg. Teknikken (se nedenfor) havde også gi-vet deres fælles påklædningsdukker et særligt touch og Ely hjalp videre med finishen på Jørgens kravlenisser og julekalendere, efter de var blevet skilt.

Og hermed lader vi Ely forsvinde ud af historien for at koncentrere os om Jørgen.

Han blev født den 2. februar 1925 på Bissensgade 4, 2. sal, i Århus, som søn af gartner Rasmus Frants Olsen og hustruen Ingeborg Sørensen. Her voksede han op med den syv år ældre søster Grethe Rigmor og senere den syv år yngre bror Mogens.


- Min far voksede op i Århus og elskede kvarteret på grund af alle de sportsentusiaster, der holdt til der dengang, fortæller Ralf Ploufmann Olsen. Det var jo et typisk arbejderkvarter, så mulighederne i mellemkrigsårene har sikkert været begrænset for de fleste. Han og hans bror elskede dog sport og mens Mogens kastede sig over håndbold, så faldt Jørgen for i cricket, som han dyrkede helt frem til 1960.


Jørgen Ploufmann fik ikke nogen uddannelse, han var autodidakt.

- Måske kom hans store interesse for tegning, mens han var på Næstved Kaserne som soldat, fortæller sønnen Ralf. Her blev det hans tjans at passe biblioteket, hvilket gav ro såvel som inspiration til at fordybe sig i bøger og tegninger.

I 1958 blev Jørgen Ploufmann som nævnt skilt fra Ely og flyttede til København. Her mødte han Lillian Tove Sørensen, som han giftede sig med i 1959 - året efter kom Ralf til verden. Forældrene holdt sammen indtil 1975, hvorefter faderen flyttede til Taastrup.

Airbrush-teknikken

Før computerne kom til, blev alt tegnet i hånden. Jørgen var en af de første til at benytte sig af airbrush-teknikken, som gav på-klædningsdukkerne, julekalenderne og kravlenisserne den karak-teristiske kendte streg med de changerende farver.

- Først skulle der tegnes, husker sønnen Ralf. Derpå blev alle overflader skåret ud i celluloid for derefter at blive sprøjtemalet. Øjne og hænder blev typisk lavet til sidst.

Kostbare nisser

Tilbage i 2010 var vi på weekendophold i Skagen. Det var no-vember og julen var ved at snige sig ind på os. Det gjaldt også på Skagen Museum, hvor vi tilbragte adskillige timer og sluttede af med den obligatoriske runde i museumsbutikken. Dér hang i hjør-nerne nogle store (40-50 cm høje) Ploufmann-nisser.

Vi forhørte os, om de eller nogle tilsvarende var til salg.

Det var de bestemt ikke!

De havde været en del af museets juleudsmykning gennem flere år og hang kun i butikken, fordi man dér kunne holde øje med dem. Desuden var de kopierede og laminerede, fordi man ikke turde tage ansvaret for de originale udgaver!

Jørgen Ploufmanns dekorationsnisser var altså næsten bedre bevogtet end Krøyers og Anchers malerier på den anden side af væggen.

Gennem årene arbejdede Jørgen Ploufmann for en række af datidens store danske forlag, blandt andet Stenders.

Fra 1975 begyndte han at male mest astronomiske billeder, som i stil og indhold ligger langt væk fra påklædningsdukker, julekalendere og kravlenisser.

Maleriet nedenfor - fantasi over en gassky -stammer fra 1983.

Jørgen Ploufmann spillede cricket fra ganske ung og var ifølge stati-stikkerne på topscorer-listen i løbet af 1950´erne. På galleriets første fotografi (som stammer fra Boldklubben Frems historiske arkiver) ses 1. holdet som turneringsvindere i 1958. Jørgen Ploufmann ses som nr. 4 fra højre i bageste række.

Det skal med, at det var samme år, at lillebroderen Mogens "Kringle" Olsen blev topscorer ved VM i håndbold. Danmark blev nr. 4. Mogens spillede til dagligt for Århus KFUM og fik mellemnavnet på grund af sit helt eget skud, hvor han ligesom kringlede bolden i mål. Det andet foto i galleriet (fra sporten.dk) taler vist for sig selv.