Tak

Vi har mange at takke i forbindelse med vores jagt på Aage Dam. Flere er nævnt i selve artiklen. Men der er to personer, vi i særlig grad er taknemmelige, nemlig Dines Bogø og Henning Sørensen.

Forfatter, foredragsholder og sekretær for Dragør Lokalhistoriske Forening

Dines Bogø (1944)

Dines Bogø var en af de første vi fik kontakt med, da vi i blinde søgte efter Aage Dam i Dragør. Han kunne give os den gode nyhed, at Aage Dam så sandelig havde boet og virket i byen og han vidste endda besked om Aages sidste adresse.

Dines Bogø kendte også Aage Dams sidste hustru, som blandt andet sendte os fotografiet af Aage sammen med hans fød-selsdato, hvilket gav os mulighed for at lede efter oplysninger i kirkebøgerne. Det var det store gennem-brud i jagten på Aage Dam.

Dines Bogø har været meget ihærdig i forsøget på at finde folk i Dra-gør, som måske vidste noget om Aage, hvilket har forsynet os med flere vigtige oplysninger.

Det var også ham, der kontaktede journalist Hanne Bjørton fra Amagerbladet, som skrev en fin lille artikel om Aage Dam til avisen. Han sørgede desuden for, at vi fik kontakt til Henning Sørensen, leder af Dragør Lokalarkiv.

Vi skylder Dines Bogø en meget stor tak!

 

Læs mere her

Leder af Dragør Lokalarkiv

Henning Sørensen

Henning Sørensen har ydet os en stor og ihærdig hjælp i forbindelse med researchen på Aage Dam.

Dragør Lokalarkiv har et omfattende materiale om Dragør Revyen, hvorfra han scannede og sendte os flere billeder af Aages scenedekorationer. Des-værre vidste han ikke, om Aage Dam selv var med på et eller flere billeder af den simple grund, at han aldrig havde set Aage Dam. Det viste sig, at han ikke var med på et eneste billede.

Vi har besøgt arkivet og gennemgået alt materialet om revyen, bl.a fotos og avisartikler. Endvidere har vi gennembladret flere årgange af lokalaviser i forsøget på at finde omtale af Aage Dam.

Henning Sørensen engagerede sig så meget i vores arbejde, at han indrykkede en annonce i en lokalavis, hvor han på arkivets vegne efterlyste folk, som havde kendt og/eller vidste noget om Aage Dam. Det var ad den vej, vi fik kontakt med Aages tidligere genbo, Kate Hansen. Vi nåede at besøge hende et par gange, inden hun døde den 9. juni 2012. Hun har givet mange fine førstehåndsbidrag til historien om Aage.

I december 2011 fik Henning Sørensen i samarbejde med Dragør Museum arrangeret en lille udstilling af bl.a Dam-kravlenisser, som Kravlenissernes Side havde fornøjelsen af at stille til rådighed. I tilgift blev der også etableret en udstilling på Wiedergården i Dragør.

En meget stor tak går til Henning Sørensen for al hjælp og interesse.

 

Læs mere her