Varia

Forsiden af et børnehæfte, fra 1950'erne, illustreret af Jytte Thye.

(Tilhører Karen Jacobsen, Aalestrup)