Varia

Tre forsider fra Dansk Familieblad (1957), venligt tilsendt af Solveig Hoberg, Aarhus

Bidder af nisseremser udgivet i Sverige på Forlaget E.O. & Co.