Varia

Alle billeder i bogen "Legen går" er tegnet af Edit Andersen. Teksten står J. Vagn Nielsen for.

(Bogen tilhører Karen Jacobsen, Aalestrup)

Den første illustration i galleriet stammer fra Flittige Hænder nr. 12/1946. De følgende tre er hentet fra Mønstertidende, årgang 1937.

(Illustrationerne er stillet til rådighed af Kirsten Nygaard Andersen, Svinkløv)

Tre julekort, hvoraf det ene er afsendt i 1947.